Rodzaje kart bankomatowych

Karty bankomatowe są jednym z najpopularniejszych narzędzi bankowych. Rodzaje kart bankomatowych są bardzo różne, a czynniki jakie je różnią dotyczą sposobu rozliczania transakcji czy też odbiorców, dla których są dedykowane. Poniżej przedstawiamy zarówno jeden, jak i drugi podział kart bankomatowych.

Ze względu na sposób rozliczania transakcji wyróżniamy:

– karty kredytowe – są to karty, których działanie opiera się na odnawialnej umowie kredytowej między bankiem a klientem. Bank udziela klientowi określonego limitu wydatków ponad aktualne saldo na rachunku. W sytuacji, gdy kupowany produkt jest droższy niż kwota pieniędzy zgromadzona na rachunku, klient uzyskuje dodatkowe pieniądze, a bank uruchamia kredyt o ustalonym wcześniej oprocentowaniu i terminie spłaty.

– karty debetowe – służą do przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych do wysokości środków zgromadzonych w danej chwili na rachunku.

– karty obciążeniowe – można je otrzymać, jeśli jest się w banku posiadaczem konta przez określony czas, np. trzy miesiące. W tym okresie bank sprawdza, czy rachunek jest wykorzystywany w sposób prawidłowy, analizuje dochody klienta. Po upływie tego czasu bank może wydać kartę obciążeniową i jednocześnie ustala indywidualny limit wydatków dla tej karty. Wówczas klient może dokonywać w trakcie miesiąca transakcji do wysokości ustalonego limitu, bez względu na saldo rachunku.

– karty z odroczonym terminem płatności – działa na podobnych zasadach jak karta kredytowa. Dla karty określany jest limit wydatków, choć może być też wydana karta bez górnego limitu wydatków. Co miesiąc bank przesyła klientowi podsumowanie przeprowadzonych przez niego transakcji z użyciem karty, a klient zobowiązany jest spłacić całe zadłużenie w określonym czasie. Artykuł powstał we współpracy z portalem https://summiter.pl/

Karty bankowe można podzielić również ze względu na odbiorców, czyli według segmentacji klientów, która ułatwia bankom dostosowanie swojej oferty do określonych grup klientów. Podział klientów jest tworzony na podstawie ich aktywności, zakresu wykorzystywanych produktów bankowych, na podstawie ich sytuacji finansowej (np. konta prestiżowe) lub też wieku klientów (np. konta młodzieżowe, konta studenckie). Karty bankowe wydawane dla różnych grup klientów różnią się funkcjonalnością oraz dodatkowymi usługami dodawanymi do kart przez bank.

Ze względu na docelowego posiadacza karty bankowe można podzielić na

– karty przeznaczone dla klientów korporacyjnych (pracownicy firm)

– karty przeznaczone dla klientów indywidualnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here