Socjoterapia

Istnieje wiele definicji socjoterapii. W każdej z nich jednak kładzie się nacisk na działanie przez grupę i w grupie, dzięki czemu dzieci czy młodzież  (socjoterapia nie wyklucza także dorosłych) z dysfunkcjami w różnych aspektach życia uczą się m.in.: zmiany dotychczasowych zachowań, wzorców emocjonalnych czy sądów urazowych o sobie i o świecie.

Celem socjoterapii jest m.in.:

– obniżenie poziomu lęku,

– wzbogacenie przeżyć osób biorących udział w socjoterapii, które mają dostarczać im miłych wrażeń

– Odreagowanie napięć emocjonalnych

– Zmiana negatywnych sądów o sobie i o innych

– Stwarzanie prawidłowych czynników zmiany, mającej doprowadzić do wchodzenia w satysfakcjonujące relacje społeczne przez osobę poddaną socjoterapii

– Umiejętność osiągania osobistych celów przez osoby biorące udział w socjoterapii z zastosowaniem społecznie akceptowanych środków

– Przywrócenie dobrej jakości życia osób poddanych terapii

Biorąc pod uwagę wcześniejsze informacje widzimy, że socjoterapia dotyczy różnych aspektów życia człowieka. Wpływa nie tylko na niego samego i jego spojrzenie na swoją osobę, ale także na ogólny ogląd rzeczywistości i innych ludzi. Przy tym nie spoczywa na samej zmianie spostrzegania, ale także pomaga w osiągnięciu prawidłowych umiejętności  emocjonalno-społecznych. Artykuł powstał we współpracy z portalem http://www.bloks.pl/

By jednak możliwe było osiągnięcie tych celów konieczny jest odpowiedni dobór technik i metod socjoterapeutycznych z uwzględnieniem indywidualności każdego uczestnika terapii.

Najczęściej stosowanymi technikami socjoterapeutycznymi są:

  1. Dialog terapeutyczny
  2. Psychodrama/drama (oraz jej odmiana – kukiełki)
  3. Arteterapia (terapia sztuką) wykorzystuje do celów terapeutycznych m.in.:

– Formy plastyczne (oddziaływanie za pomocą malarstwa czy rzeźby)

– Muzykoterapię (terapia przez muzykę; oddziaływanie poprzez słuchanie bądź komponowanie utworu muzycznego)

– Choreoterapię (terapia tańcem)

– Dramatoterapię (terapia poprzez przygotowanie i przedstawianie spektakli teatralnych)

– Utwory literackie/poezjoterapia (oddziaływanie poprzez pisanie, słuchanie bądź czytanie utworów literackich, wierszy)

  1. Rysunek terapeutyczny
  2. Terapia zabawą
  3. Terapia poprzez pracę, np. ogrodnictwo, dziewiarstwo, szydełkowanie, stolarstwo itp.
  4. Trening interpersonalny lub inaczej trening umiejętności społecznych polega na rozwijaniu osobowości uczestników terapii poprzez ich wzajemne interakcje.
  5. Dyskusja – podczas dyskusji uczestnicy terapii mają możliwość wyrażenia własnej opinii na dany temat. Może on dotyczyć bezpośrednich doświadczeń uczestników, ale także odnosić się do treści podanych przez prowadzącego lub wynikać z toku prowadzonych zajęć.
  6. Burza mózgów
  7. Paradoks

Technik i metod używanych w socjoterapii jest wiele, jednak kluczowe jest ich odpowiednie dobranie do potrzeb, wieku, możliwości czy umiejętności uczestników terapii. Aby socjoterapia była skuteczna metody te powinny wzajemnie się uzupełniać, a także zmieniać swoją intensywność w zależności od potrzeb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here